Per aplikantet qe do te vazhdojne konkurimin per pranimin ne sherbimin civil

NJOFTIM, datë 01/09/2014,

“Për aplikantët që do të vazhdojnë konkurimin për pranimin në shërbimin civil”

Njësia përgjegjëse pranë Këshillit të Qarkut Dibër, pas përfundimit të vlerësimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurimin për pranimin në shërbimin civil, vendosi përzgjedhjen e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin për vendet e punës të shpallura të lira pranë Këshillit të Qarkut Dibër

Për pozicionet “Specialist (inspektor) pranë Drejtorisë së Shërbimeve dhe Planifikimit të Zhvillimit të Rajonit”:

 • Bujar MAHMUTAJ
 • Gëzim KABA
 • Fatmir VRANICI
 • Ismet SPAHIU
 • Mensur KICA
 • Saimir FARRUKU
 • Shefqet DIDA

Për pozicionet “Specialist”(inspektor) pranë drejtorisë së financës, sektori juridik”:

 • Hazbi BALLIU
 • Laim BASHA
 • Mensur KICA

Për pozicionin “specialist (inspektor), pranë sektorit të auditit”:

 • Hazbi BALLIU
 • Luan HAKA

Për Njësinë Përgjegjëse

Premtim KRYEMADHI

Versioni elektronik i njoftimit!

Related Posts

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe