Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil: Specialist/Inspektor prane Drejtorise se Finances dhe Juridike

NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin ne sherbimin civil per vendet e lira te punes ne pozicionin: Specialist/Inspektor prane Drejtorise se Finances dhe Juridike.

Shpallje vend i lire pune ne sherbimin Civil

Related Posts

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe