Koordinatori për të drejtën e informimit

Kordinatori për të drejtën e informimit pranë Këshillit të Qarkut Dibër:

Ledi LAZIMI

E-mail: diberregion@gmail.com

Tel: ++355(0) 218 223 24

Cel: 00355 699575751