Perberja e Keshillit

Mbështetur në Ligjin Nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” përbërja e Këshillit të Qarkut Dibër, date 05.07.2023 është si vijon:
Nr
Emri  Mbiemri
Subjekti
1
Agron MALAJ
PS
2
Alma SELAMI
PS
3
Armand GJINI
PS
4
Behar CANI
PKSH
5
Brulind SINANI
PS
6
Elker DURICI
PLL
7
Enea GJYLA
PS
8
Erger KOSIQI
PS
9
Erjon HUTRA
PS
10
Erjon GJESTILA
PS
11
Festime MJESHTRI
PS
12
Jetnor HOXHA
PS
13
Nexhmie DEDOLLI
PS
14
Rahim SPAHIU
PS
15
Shirete CIBAKU
PS
16
Tahir DAMZI
PS
17
Valbona KOLA
PS

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe