Sekretari i Keshillit te Qarkut Diber

 

Curiculum Vitae

EMRI : Xhensian

MBIEMRI: MANJANI

DATA E LINDJES: 15/01/1995

GJENDJA CIVILE:   Beqar

ADRESA:     Bashkia Bulqize , 

MOBILE:   +355685229878

ARSIMIMI: Universiteti “Europian” i Tiranës,  MSC   ” Informatikë- Ekonomike ”

 EKSPERIENCA NE PUNE:

  2018- 2019:      Analist Kredie prane Fondit “BESA”

 

  2020   e   ne vazhdim   Sekretar i Keshillit te Qarkut Diber 

 

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe