Curriculum Vitae

Zëvendës Kryetari i Këshillit të Qarkut Dibër Z. Halit PALAMANI

CV Zëvendës Kryetar i Këshillit të Qarkut Dibër