Qarqe të forta që u shërbejnë qytetarëve të tyre- E ardhmja e Qeverisjes Rajonale në Shqipëri

Qarqe të forta që u shërbejnë qytetarëve të tyre- E ardhmja e Qeverisjes Rajonale në Shqipëri

“Qarqet e forta i shërbejnë qytetarëve”, kjo ishte tematika kryesore e trajtuar në konferencën që bëri bashkë drejtuesit e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë. 

Konferenca u organizua në Tiranë, në datat 28-30 Mars nga AER (Asambleja Europiane e Rajoneve) në bashkëpunim me fondacionin Konrad Adenauer Stiftung.

Ndër të tjera u trajtuan dhe temat:

  • Roli i komunitetit në vendimmarrje.
  • Rritja e transparencës, fuqizimi i procesit të decentralizimit.
  • Bashkëpunimi rajonal dhe sfidat kryesore për qytetarët si politikbërës në nivel lokal-rajonal.

#Strategji Komunikimi#Komunitet#Pushtet Lokal

Related Posts

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Eventin “Fondi Social”

Eventin “Fondi Social”

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Video promovuese rreth aktiviteteve te projektit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe