Qarqe të forta që u shërbejnë qytetarëve të tyre- E ardhmja e Qeverisjes Rajonale në Shqipëri

Qarqe të forta që u shërbejnë qytetarëve të tyre- E ardhmja e Qeverisjes Rajonale në Shqipëri

“Qarqet e forta i shërbejnë qytetarëve”, kjo ishte tematika kryesore e trajtuar në konferencën që bëri bashkë drejtuesit e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë. 

Konferenca u organizua në Tiranë, në datat 28-30 Mars nga AER (Asambleja Europiane e Rajoneve) në bashkëpunim me fondacionin Konrad Adenauer Stiftung.

Ndër të tjera u trajtuan dhe temat:

  • Roli i komunitetit në vendimmarrje.
  • Rritja e transparencës, fuqizimi i procesit të decentralizimit.
  • Bashkëpunimi rajonal dhe sfidat kryesore për qytetarët si politikbërës në nivel lokal-rajonal.

#Strategji Komunikimi#Komunitet#Pushtet Lokal

Related Posts

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla 9-Vjeçare  “KLODIAN TANUSHI”

Shkolla 9-Vjeçare “KLODIAN TANUSHI”

Festa 23 Gushtit

Festa 23 Gushtit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe