Rregullore e funksionimit të Këshillit të Qarkut

Këshilli i Qarkut  Dibër  miratoi  me vendim nr .05, datë 24.10.2019  “Rregulloren e funksionimit të Këshillit  të Qarkut Dibër

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe