Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë organizoi workshopin 2 ditor në qarkun e Dibrës

Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë organizoi workshopin 2 ditor në qarkun e Dibrës

Kryetarja e Qarkut Dibër Zj. Valentina HALITI ishte e ftuar ne takimin e zhvilluar nga Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë, ne workshopin  2 ditor ne Qarkun Dibër.

Aktiviteti mbeshtetet dhe zhvillohet ne kuader te projektit “Bashki te Forta”, te Ambasades se Zvicres ne Shqiperi dhe ka per qellim fuqizimin e zerit te keshilltareve vendore, rritjen e profesionalizimit dhe te transparences ne raport me qytetaret qe perfaqesojne.

Related Posts

Workshop- i  me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.

Workshop- i me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.

Mbledhja e rradhës i Komisionit të mbrojtjes së Tokës (KMT)

Mbledhja e rradhës i Komisionit të mbrojtjes së Tokës (KMT)

Mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër.

Mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër.

Takim programi IPA Maqedonia e Veriut – Shqiperi

Takim programi IPA Maqedonia e Veriut – Shqiperi