Takim me Shoqatën për Autonomi Vendore dhe përfaqësues të Këshillit të Europës

Takim me Shoqatën për Autonomi Vendore dhe përfaqësues të Këshillit të Europës

Kryetarja e Këshillit të Qarkut Znj.Alma Selami pati nderin dhe kënaqësinë të jetë pjesë e takimit me delegacionin nga Shoqata për Autonomni Vendore / SHAV si dhe me Sekretarin e Përgjithshëm të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale z. Mori në ambjentet e zyrave të Këshillit të Europës.

Fokus kryesor ishte tema për mbështetjen e Qeverisjes Lokale për krijimin e një strukture të re të ekspertizës, me qëllim mbeshtetjen  e nevojave aktuale të Bashkive për të përthithur fonde.

Gjithashtu në takim u identifikuan disa nga nevojat preoritare:

  1. Vazhdimin e decentralizimit të
  2. Ritjen e % se buxhetit dedikuar Bashkive.
  3. Rolin e Bashkive në fushat prioritare globale, në drejtim të klimes dhe dixhtalizimit.
  4. Politika dhe fonde në drejtim të zbutjese së pabarazisë mes Rajoneve dhe Bashkive etj..

 Në këtë takim Kryetarët pjesëmarrës shprehën gjithashtu rëndësinë e krijimit të Ministrisë së Shtetit të Pushtetit Lokal si një vëmëndje e shtuar për zhvillimin lokal.

 

Related Posts

Gëzuar 79-vjetorin e Çlirimit Shqipëri!!

Gëzuar 79-vjetorin e Çlirimit Shqipëri!!

28 Nëntori

28 Nëntori

Aktivitetet e  shkollave

Aktivitetet e shkollave

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe