Takim në Vlorë “Bashkëpunimi midis Qarqeve në kuadër të Projekteve Ndërkufitare”

Takim në Vlorë “Bashkëpunimi midis Qarqeve në kuadër të Projekteve Ndërkufitare”

Këshilli i Qarkut Vlore organizoi takimin me temë: “Bashkëpunimi midis Qarqeve në kuadër të projekteve ndërkufitare”.  

Të pranishëm  ishin Kryetarët e Këshillave të Qarqeve me stafet teknike të tyre. 

Në fokus të takimit ishin:

  1. Prezantimi i projekteve të sukseshme. 
  2. Sfidat që u hasen gjatë implemetimit të tyre,vështirësitë dhe mënyrën e menaxhimit të zgjidhjeve.
  3. Vendosja e urave të bashkëpunimit për marrjen pjesë në thirrjet e reja.

Related Posts

Gëzuar 79-vjetorin e Çlirimit Shqipëri!!

Gëzuar 79-vjetorin e Çlirimit Shqipëri!!

28 Nëntori

28 Nëntori

Aktivitetet e  shkollave

Aktivitetet e shkollave

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe