Takim programi IPA Maqedonia e Veriut – Shqiperi

Takim programi IPA Maqedonia e Veriut – Shqiperi

Struktura Operuese pranë Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, si institucion koordinues për zbatimin e programeve të Bashkëpunimit Territorial në Shqipëri, së bashku me institucionet mbështetëse të programeve ndërkufitare, kanë nisur aktivitetet për përgatitjen e programeve të Bashkepunimit Territorial për perspektiven e ardhshme të financimit të Bashkimit Evropian 2021-2027. 

Sot pranë zyrave të qarkut Dibër u realizua nje takim midis përfaqesuesve Këshillit të Qarkut Dibër, përfaqesuesve të bashkisë Dibër dhe përfaqesuesve të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme duke synuar nxitjen e diskutimeve të grupeve të interesuara për çështje më të detajuara se ato që mbulohen nga pyetsoret si dhe u paraqit në mënyrë të detajuar propozimi për strukturën e re të programeve të Bashkëpunimit Territorial në Shqipëri për periudhën 2021-2027, për zonat e lejuara të programeve dhe prioritetet e saj.

Related Posts

Workshop- i  me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.

Workshop- i me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.

Mbledhja e rradhës i Komisionit të mbrojtjes së Tokës (KMT)

Mbledhja e rradhës i Komisionit të mbrojtjes së Tokës (KMT)

Mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër.

Mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër.

Ceremonia e prezantimit të forcave SHQIPONJA 👮‍♀️👮‍♂️🚔 në DVPDibër, struktura shtesë për rritjen e rendit dhe të sigurisë në qark.

Ceremonia e prezantimit të forcave SHQIPONJA 👮‍♀️👮‍♂️🚔 në DVPDibër, struktura shtesë për rritjen e rendit dhe të sigurisë në qark.