TAKIMI I PARË ONLINE I KËSHILLIT KONUSLTATIV ME FOKUS FINANCAT VENDORE DHE ZHVILLIMIN RAJONAL.

TAKIMI I PARË ONLINE I KËSHILLIT KONUSLTATIV ME FOKUS FINANCAT VENDORE DHE ZHVILLIMIN RAJONAL.

Këshilli Konsultativ, Qeveri Qendrore – Vetëqeverisje Vendore, zhvillloi takimin e parë online me fokus zhvillimin rajonal dhe financat vendore. Ky takim u  bashkëdrejtua nga Zv/ Ministria e Brendshme Znj. Romina Kuko dhe Kryetari i Këshillit të Qarkut Tiranë Z. Aldrin Dalipi, ku u konsultuan akte të rëndësishme si:

– Projektvendimin për mbështetjen financiare të njësive të qeverisjes së përgjithshme dhe proçedurat e kompensimit financiar për zbatimin e projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian.

– Ligjin për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin.

– Për miratimin e kërkesave minimale të performacës së energjisë së ndërtesave dhe të elementeve të ndërtesave.
– Raportin e Financave Vendore dhe shumë problematika lidhur me funksionimin e Këshillave të Qarkut.

Related Posts

Ismail Shulku dhe Muharrem Gjoka nderohen me titullin “NDERI I QARKUT DIBËR”

Ismail Shulku dhe Muharrem Gjoka nderohen me titullin “NDERI I QARKUT DIBËR”

Projekti “Ciklizmi Ndërkufitar”

Projekti “Ciklizmi Ndërkufitar”

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Vendime të Këshillit

Vendime të Këshillit