Linket e meposhtme permbajne te dhena ne lidhje me çeshtjet qe i perkasin zhvillimit te turizmit, objektivave dhe sfidave turistike ne Shqiperi dhe ne rajonin e Dibres.

www.turizmi.gov.al

www.kultura.gov.al

www.sociale.gov.al

http://diber.gis-dev.com/

 http://ecodibra.tripod.com/