Resurse Kulturore

Ne realizimin e aktiviteteve kulturore artistike bashkepunohet me Qendren Kulturore te Bashkise Peshkopi dhe Komunave qe marrin pjese, Akademia e Shkencave,Universiteti i Arteve, shoqata te ndryshme kulturore-artistike nga vendi dhe trojet shqiptare.

Burimet financiare per keto aktivitete sigurohen nga buxheti i miratuar i Qarkut Diber dhe nga cdo e ardhur tjeter e ligjshme, qe sigurohet nga fondacione, NGO-te e fushes, organizata dhe institucione vendase e te huaja, shteterore ose private dhe nga persona fizike ose juridike.

Si nje nga aktivitetet me te rendesishme qe mund te mbeshtes Qarku Diber eshte festivali mbarekombetar “Oda Dibrane”.

1. Resurse Kulturore te Qarkut Diber

 

2. Aktivitetet Kultorore te Qarkut Diber                

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe