Resurse Natyrore

Qarku Dibër  përfaqëson një unitet administrativo-territorial, të përbërë nga 31 komuna dhe 4 bashki me lidhje gjeografike, tradicionale, ekonomike, sociale dhe interesa të përbashkëta.

Nje nder funksionet dhe kompetencat e Qarkut Diber eshte edhe ofrimi e shërbimeve me qellim ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave  historike te te gjitha monumenteve te Natyres qe ndodhen ne Qarkun tone.

Bashkepunimi me institucionet e tjera te qeverisjes qendrore e lokale sjell ndihmesë në evidentimin e vlerave, në mbështetjen ligjore të zonave të mbrojtura, në sensibilizimin e opinionit për vlerat e tyre, duke qene se akoma vazhdon dëmtimi i këtyre vlerave të çmuara e të pakthyeshme të natyrës sonë.

 

MONUMENTET E NATYRES

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe