Në këtë faqe do të gjeni vendimet e Këshillit të Qarkut Dibër të marra përgjatë vitit 2019.

Vendim nr.01, datë 18.09.2019.
Vendim nr.02, datë 18.09.2019.
Vendim nr.03, datë 18.09.2019.
Vendim nr.04,datë 24.10.2019.

Vendim nr. 05,datë 24.10.2019.
Vendim nr.06,datë 24.10.2019.
Vendim nr.07, datë 24.10.2019.

     Vendimi-nr.08- datë- 24.10.2019.

     Vendimi-nr.-09 -datë- 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-10- datë– 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-11- datë– 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-12- datë– 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-13- datë- 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-14- datë– 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-15- datë– 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-16- datë– 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-17- datë– 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-18- datë– 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-19- datë- 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-20- datë- 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-21- date- 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-22- date- 23.12.2019.

     Vendimi-nr.-23- date- 23.12.2019.