Takim i Komisionit te mbrojtjes se tokes

Me date 10 Prill 2019, ne mjediset e Keshillit te Qarkut Diber u zhvillua mbledhje e Komisionit te Mbrojtjes se Tokes ( KMT ) me rend dite :

  1. Pershendetje e Kryetarit te Keshillit te Qarkut, njekohesisht Kryetar i KMT, njohja me Vendimin e Keshillit te Qarkut ” Per ringritjen e Komisionit te Mbrojtjes se Tokes”.
  2. Informacion mbi treguesit e demtimeve te tokes bujqesore per vitin 2018.
  3. Funksionimi i strukturave te mbrojtjes se tokes ne njesite administrative dhe bashkite e qarkut.
  4. Masat  e mara nga strukturat vendore per parandalimin dhe mbrojtjen e tokes bujqesore nga faktoret natyrore dhe njerezore. 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe