Ne kuadër të transparencës me publikun, Këshilli i Qarkut Dibër ofron mundësinë e vizionimit dhe shkarkimit të të gjitha vendimeve që ky këshill merr.

Për të shkarkuar Vendimet e Këshillit të Qarkut Dibër , ju lutem klikoni sipas viteve!

Vendime Dhjetor 2018

Vendimi nr 29

Vendimi nr 30

Vendimi nr 31

Vendimi nr 32

Vendimi nr 33

Vendim nr 34

Vendimi nr 35

Vendimi nr 36

Vendime nr 38

Vendime nr 39