Vendime 2016

Në këtë faqe do të gjeni vendimet e Këshillit të Qarkut Dibër të marra përgjatë vitit 2016.

Vendim Nr. 1, datë 28.01.2016- Per
Miratimin e realizimit të Buxhetit të Këshillit të Qarkut Dibër për vitin 2015
Vendim Nr. 3, datë 28.01.2016 - Per
Miratimin e Buxhetit te Keshillit te Qarkut Diber per vitin 2016
Vendim Nr. 5, datë 28.01.2016 - Per
Miratimin e Derdhjes se Kontributeve nga Bashkite per vitin 2016
Vendim Nr. 6, datë 28.01.2016 - Per
Miratimin e fondit te Shoqates se Keshillave te Qarqeve per vitin 2016
Vendim Nr. 7, datë 28.01.2016 - Per miratimin e mases se kontributit ndaj Asamblese te Rajoneve te Europes (AER) per vitin 2016
Vendim Nr. 8, datë 28.01.2016 - Per masen e shperblimit te Anetareve te Keshillit te Qarkut Diber per vitin 2016
Vendimi Nr. 9 date 28.01.2016 - Per dhenie Ndihme Financiare
Vendim Nr. 10, datë 28.01.2016 - Per dhenie Ndihme Financiare
Vendim Nr. 11, datë 28.01.2016 - Për Tarifat
Vendim Nr. 12, datë 28.01.2016 - Per dhenie Ndihme Financiare
Vendim Nr. 13, datë 28.01.2016 - Per dhenie Ndihme Financiare
Vendim Nr. 14, datë 28.01.2016 - Per dhenie Ndihme Financiare
Vendim Nr. 15, datë 28.01.2016 - Për miratimin e kalimit në pronësi për z. Ali Memaçi
Vendim Nr. 16, datë 24.02.2016 - Per ndryshim zerash buxhetore
Vendim Nr. 18, datë 24.02.2016 - Për dhënie Titull Nderi Dr. Ramazan Buci
Vendim Nr. 19, datë 24.02.2016 - Kalimi në pronësi z. Lavdosh Elmazi 
Vendim Nr. 20, datë 24.02.2016 - Kalimi në pronësi z. Bujar Vraniçi 
Vendim Nr. 21, datë 24.02.2016 - Kalimi në pronësi z. Gezim Kallaverja
Vendim Nr. 22, datë 24.02.2016 - Kalimi në pronësi z. Jakup Sela 
Vendim Nr. 23, datë 24.02.2016 - Kalimi në pronësi z. Besim Salkurti

    

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe