Vizita ne Londër e Kryetarit të Këshillit të Qarkut Dibër

Kryetari i Këshillit të Qarkut Dibër Z . Hajri LAÇI   vazhdon  axhendën e takimeve të Nivelit të Lartë në kuadër të vizitës zyrtare  një javore në Londër .

Z.LAÇI u takua në Hamersmith  dhe Fulhan me Kryetaren e Bashkisë Zj. Darryl Braun  sëbashku me disa Kryetar të Këshillave të Qarqeve , ku u diskutua me kolegët Britanik lidhur me rolin e Shqipërisë në rajon , si qendër e rëndësishme qe synon tërheqjen e investimeve strategjike.

Qëllimi i kësaj vizite është prezantimi i Këshillit të Qarkut Dibër, si një aktor i rëndësishëm rajonal dhe partner i besueshem në projekte të ndryshme në fusha me interes të përbashkët .

Kryetari i Keshilli te Qarkut Diber vazhdon takimet e niveli te larte ne Londer .

Related Posts

ODA DIBRANE 2020

ODA DIBRANE 2020

Workshop- i  me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.

Workshop- i me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.

Mbledhja e rradhës i Komisionit të mbrojtjes së Tokës (KMT)

Mbledhja e rradhës i Komisionit të mbrojtjes së Tokës (KMT)

Mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër.

Mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër.