Workshop- i  me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.

Workshop- i me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.

Kryetarja e Këshillit të Qarkut Dibër zj. Valentina HALITI mori pjese ne Workshop- in rajonal me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër, te organizuar nga Shoqata e Këshillave të Qarqeve me Helvetas Intercooperation per zhvillim dhe bashkepunim si dhe nga projekti “Bashki të Forta”  i cili mbeshtetet nga Ambasada Zviceriane ne Shqipëri. Ne kete takim u diskutua zbatimi i rregulloreve per:

  1. Ankesat, Verejtjet
  2. Kerkesat
  3. Peticionet dhe Nismat Qytetare.  

Ky takim ka si qellim trajnimin e keshilltareve lidhur me zbatimin e rregullores per Ankesat, Verejtjet, Kerkesat, Peticionet dhe Nismat Qytetare, me qellim qe keshilltari me te vertete te luaje rolin e syrit dhe veshit te qytetarit!

Related Posts

Mbledhja e rradhës i Komisionit të Mbrojtjes së Tokës(KMT)

Mbledhja e rradhës i Komisionit të Mbrojtjes së Tokës(KMT)

Këshilli Vendor i Arsimit Parauniversitar

Këshilli Vendor i Arsimit Parauniversitar

Nata Dibrane në Ulqin

Nata Dibrane në Ulqin

Dita e Bashkëpunimit Territorial Europian